Àrea Client
CAT / ESP / ENG
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
EMPRESA

Conversió de dades en coneixement aplicat
GAPS

Experts en opinions, actituds i comportaments
Passatge Bocabella 5 | 08013 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | estudis@gaps.cat