Àrea Client
CAT / ESP / ENG

Millorar la relació amb l'entorn

Enfortir vincles, crear comunitat i mobilitzar per assolir objectius compartits.

Estudiem el funcionament de les organitzacions, les societats i les formes per a millorar-les, tot prestant especial atenció als factors humà i comunicatiu.

A la intel·ligència i l'expertesa dels decision makers aportem perspectiva, objectivitat i empatia.

Treballem amb visions que esdevenen projectes cohesionadors amb identitat pròpia, projectant imatges sòlides i comunicacions eficaces per assolir fites.

Creiem en la gent

Som experts en actius intangibles i enllaços emocionals.

Aconseguim l'empatia social que ens permet anticipar-nos el comportament d'altri.

Convertim dades i idees en informació de la qual extraiem coneixement per a l'acció.

Reforcem el sentit de comunitat i compromís.

Ajudem als projectes a ser més grans, més forts i més significatius.

Som experts en opinions, actituds i comportaments

Des de 1998 col·laborem amb empreses, administracions i entitats.

Partint d'anàlisis crítiques i rigoroses fomentem la dialèctica entre experiència i innovació, entre immediatesa i mig/llarg termini, entre concret i global, entre recursos disponibles i objectius finals, per tal de primer imaginar i després desenvolupar les respostes a les preguntes clau.

Alguns dels nostres clients:

Disposem d’una àmplia trajectòria d’acreditada solvència tècnica. El nostre gabinet disposa de les següents certificacions i homologacions:

  • Certificat actualitzat RELI (Registre Electrònic de Licitadors)
  • Classificació Empresarial L03-C
  • Homologació de l’Ajuntament de Barcelona
  • Homologats per la Fundació La Caixa
  • Membres d’ESOMAR
  • Membres Col·legi de Publicitaris/Relacions úbliques de Catalunya
  • Prevenció de Riscos Laborals FREMAD
  • Protecció de dades GDPR + LOPD
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
EMPRESA

Conversió de dades en coneixement aplicat
GAPS

Experts en opinions, actituds i comportaments
Passatge Bocabella 5 | 08013 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | estudis@gaps.cat