CAT / ESP / ENG

Recopilació i enriquiment de dades i idees perquè esdevinguin significatives i útils.

Elaboració, recollida i/o tractament d'informació per la presa de decisions.

Realització de tot tipus d'enquestes: CAPI, CATI, CAWI; presencials, telefòniques, autogestionades (postal, Internet, etc.).

Conceptualització, disseny i aplicació d'indicadors de síntesi, anàlisi i seguiment evolutiu d'informació.

Idees i dades convertides en informació i coneixement aplicat.

Davant les distorsions dels mass media o dels close influentials (amb capacitat d'incidència directa) els decisors necessiten la perspectiva que aporta l'anàlisi de l'opinió pública. La inclusió del mètode científic és fonamental en un context on la percepció esdevé realitat.

L'experiència personal és insuficient per concebre la complexitat social sobre la qual s'actua. La recerca esdevé la carta de navegació a partir de la qual es planifiquen els projectes.

Plataforma per la recollida d'informació quantitativa i qualitativa.

Treball de Camp és la task force d'R+D de GAPS per a estudis propis, de centres de recerca o d'institucions externes. Amb la premissa de "la Tècnica al servei del Coneixement", resol totes les necessitats de treball demoscòpic en l'àmbit local, nacional, estatal i internacional.

Amb xarxa de camp i call center propi, TC fa ús intensiu i avançat de les noves tecnologies i realitza enquestes telefòniques (CATI), presencials (CAPI) o online (CAWI), dinàmiques de grup, entrevistes en profunditat, recerca documental, creació d'indicadors, gestió avançada de dades (bases relacionals, censos, datamining) o sistemes d'informació geogràfica (GIS).

Empresa homologada per les administracions.

http://treballdecamp.com

Sistema de millora

IMPROVE és una eina desenvolupada amb l'experiència de més de 20 anys de GAPS en el sector demoscòpic, que posa a l’abast de l'empresa serveis per poder escoltar i saber qui són els seus usuaris/consumidors de forma assequible, àgil i eficaç. Un sistema que permet obtenir indicadors de percepció en temps real i de forma contínua.

Des d'Improve creiem que les empreses que donen veu als seus consumidors aconsegueixen avantatges competitives. I hem comprovat l'estreta relació que hi ha entre respondre al què pensen els consumidors i l'èxit econòmic.

Posem a l'abast aquesta eina per a augmentar la base de clients i fidelitzar els existents.

http://improve-us.com
GABINET

Experts en opinions, actituds i comportaments
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
INFORMACIÓ

Conversió de dades en coneixement aplicat
Còrsega, 391, entl. 2a. | 08037 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | info@gaps.cat