Àrea Client
CAT / ESP / ENG

Recopilació i enriquiment de dades i idees perquè esdevinguin significatives i útils.

Elaboració, recollida i/o tractament d'informació per la presa de decisions.

Realització de tot tipus d'enquestes: CAPI, CATI, CAWI; presencials, telefòniques, autogestionades (postal, Internet, etc.).

Conceptualització, disseny i aplicació d'indicadors de síntesi, anàlisi i seguiment evolutiu d'informació.

Posi veu als seus clients

Posem la veu dels seus clients/treballadors/proveïdors al centre de les seves decisions per millorar, consolidar i créixer.

Escoltar: Preguntem per recollir sistemàticament l'opinió dels seus públics allà on es trobin.

Analitzar: Aprenem amb informació evolutiva i comparativa amb capacitat per generar informes en temps real i amb l'assessorament dels nostres experts.

Actuar: Les idees tenen valor quan les convertim en accions. Millorem la fidelitat dels clients, el compromís dels treballadors i la implicació dels proveïdors encarant l'anàlisi a les accions i als resultats.

Promoció d'una identitat atractiva, forta i coherent

Consultoria d'investigació i estratègia per a la construcció i promoció d'una identitat atractiva, forta i coherent.

Desenvolupament d'un relat d'èxit i propostes per a l'acció. Millorar la comprensió mútua, enfortir la lleialtat i augmentar l'audiència.

Ampliació de la inversió emocional en el públic a llarg termini.

Millorar, consolidar i créixer.

Fomentar el creixement mutu

Informació per al canvi de l'organització i la millora de la gestió dels treballadors.

Generar confiança i compromís per part dels treballadors.

Alinear els recursos humans amb l'estratègia de l'organització.

Millorar l'organització per a optimitzar les capacitats i habilitats dels seus empleats.

Fomentar el creixement mutu.

Preparar els recursos humans davant de processos de canvi.
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
EMPRESA

Conversió de dades en coneixement aplicat
GAPS

Experts en opinions, actituds i comportaments
Passatge Bocabella 5 | 08013 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | estudis@gaps.cat