Àrea Client
CAT / ESP / ENG

Plataforma per la recollida d'informació quantitativa i qualitativa.

Amb xarxa de camp i call center propi, GAPS fa ús intensiu i avançat de les noves tecnologies i realitza enquestes telefòniques (CATI), presencials (CAPI) o online (CAWI), dinàmiques de grup, entrevistes en profunditat, recerca documental, creació d'indicadors, gestió avançada de dades (bases relacionals, censos, datamining) o sistemes d'informació geogràfica (GIS).

Empresa homologada per les administracions.

treballdecamp.com

Sistematitzar el coneixement perquè esdevingui tangible.

El valor d'una organització consisteix en el valor dels seus actius tangibles i intangibles; però en una economia intensiva en tecnologia i coneixement els actius intangibles esdevenen els més crítics.

El factor humà és bàsic, però perquè es converteixi en un valor real per a l'organització cal que sigui estructural, que esdevingui capital intel·lectual. Per tal de consolidar i enriquir una organització és fonamental la sistematització i la institucionalització del coneixement que li és significatiu i que es genera dins i fora d'aquesta.

Una correcta diagnosi esdevé un instrument per:
I. Detectar febleses i amenaces i prioritzar els factors de millora de més impacte en l'organització;
II. Fer més efectius els processos d'innovació;
III. Engruixir el capital social mitjançant una millor comunicació interna, aportant transparència i implicació dels qui hi treballen;
IV. Monitoritzar l'evolució del potencial intern per a una gestió de millora contínua;
V. Una eina de comunicació externa, destacant valors estratègics de l'organització.

Optimitzar el servei

Les organitzacions tenen l'afany permanent de millorar. Per fer-ho, és necessari un bon procés d'avaluació i anàlisi dels serveis oferts des del punt de vista dels usuaris. Només coneixent què pensen els nostres públics, podem optimitzar el servei.

L'avaluació de polítiques públiques per a racionalitzar i reduir els costos. Serveis més eficients a menor cost.

Comunicar significa posar en comú i implica compartir.

Orientació estratègica en temes de comunicació per a institucions, entitats i empreses.

Optimització del sistema comunicatiu per millorar el vincle entre emissor i receptor: missatges, canals, codis, retorns, contextos, soroll i redundància.

Marca i relat de ciutats

Creació, desenvolupament i seguiment de la marca per al posicionament nacional i internacional de les ciutats, regions i nacions.

Acompanyem a les institucions al llarg de tot el procés, des de la diagnosi fins a l’acció, per consolidar o reformular la seva reputació amb una perspectiva estratègica per assolir els objectius.

Un procés de co-creació en un món interconnectat.
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
EMPRESA

Conversió de dades en coneixement aplicat
GAPS

Experts en opinions, actituds i comportaments
Passatge Bocabella 5 | 08013 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | estudis@gaps.cat